Standard HTML5 ukończony w 2014 roku. Używam go nie tylko aby tworzyć strony i serwisy internetowe, ale również aplikacje hybrydowe oparte na Apache Cordova, Electron oraz PhoneGap. Kilkadziesiąt projektów na różne platformy, przy użyciu CSS3 kreowałem responsywne layouty tak dla komputerów, jak i urządzeń mobilnych. Zoptymalizowane animacje bez użycia JavaScriptu pozwalają na uruchamianie projektów na platformach o różnych możliwościach obliczeniowych. Front-end strony którą teraz widzisz w całości oparta jest o CSS3.