Od 2013 roku w Unity napisałem kilka gier na telefony komórkowe. Od roku 2015 prowadzę zajęcia uczące młodzież używania środowiska Unity z językiem C# do tworzenia projektów gier i animacji. Dwukrotnie w 2016 i 2017 roku wykładałem teorię użycia Unity w tworzeniu gier dla nauczycieli.